Skip Navigation
 

Obchodní podmínky


I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodníkem a zákazníkem. Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

II. Objednávání zboží
Zboží lze objednávat prioritně pomocí této aplikace internetového obchodu - pomocí nákupního košíku a objednávek, dále pak emailem nebo telefonicky. Každá taková objednávka musí obsahovat kontaktní údaje jméno, příjmení, doručovací adresu, email, telefonický kontakt, způsob doručení, objednávané výrobky určené číslem, názvem a druhem výrobku. Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním produktů. Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.

III. Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky.
Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 48 hodin od přijetí objednávky systémem. Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo emailem a uvést číslo objednávky, které obdržel v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Zákazník má právo objednávku upravovat, a to do data jejího odeslání obchodníkem, stejným způsobem, jakým se provádí storno (zrušení) objednávky.

Obchodník si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že se podstatně změnila cena výrobku, popř. objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný. Taktéž pokud zákazník nedodržel tyto Obchodní podmínky nebo v minulosti již opakovaně nepřevzal výrobky.

V případě zrušení objednávky ze strany obchodníka je obchodník povinnen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.

IV. Platba za objednané zboží
Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané produkty v hotovosti při převzetí.

V. Doručení výrobků
Zboží je osobně převzato v sídle firmy, nebo je doručováno prostřednictvím služeb České pošty a.s. (dále doručovatel), nebo přímo obchodníkem (platí jen pro okres Ostrava). Za doručení produktů prostřednictvím doručovatele je účtována částka za poštovné dle ceny uvedené na objednávce. Dodací lhůta je 7 - 14 dnů. Obchodník nezodpovídá za dodací lhůty doručovatele. V případě nemožnosti dodržet běžnou dodací lhůtu bude obchodník zákazníka o této skutečnosti informovat. O předání zásilky doručovateli je zákazník informován obchodníkem prostřednictvím informačního emailu na kontakt uvedený v objednávce.

VI. Reklamace
Reklamaci výrobků a služeb upravuje reklamační řád.